BANNER-02a.jpg
 • Ons koor staat max. 65 leden toe.
 • Wij repeteren 1x per 2 weken op woensdagavond in de even weken om 20.15 uur tot 22.15 uur achter Café “In Den Gekroonden Hoed” (Heusdenseweg 17, 5154 EJ Elshout)
 • Contributie bedraagt € 100.00 per jaar. Seizoen loopt van januari tot en met december.
 • Vooraf te betalen aan 't Elshouts akKOORdje rek. nr. NL63 RABO 0111581125, onder vermelding van uw naam
 • Nieuwe leden betalen eenmalig € 5.00 inschrijfgeld, voor administratiekosten en gebruik van accessoires.
 • De tas en zangmap (met alle bijbehorende accessoires) blijven eigendom van het koor. Bij opzegging graag alles inleveren bij de kledingcommissie. Bij verlies wordt een nader te bepalen bedrag in rekening gebracht.
 • Wij treden niet op als onze dirigent of muzikale begeleiding niet aanwezig kunnen zijn.
 • Apparatuur, muziek en materialen in eigendom van het akKOORdje worden niet uitgeleend.
 • Onze kledingkeuze wordt per optreden bepaald.
 • Onze Commissie "Lief en Leed" zorgt voor een kaartje of andere attentie bij minder leuke gebeurtenis. Laat hen iets weten, dan zorgen zij voor een gepaste attentie. 
 • Geef je bericht door aan Gofy van Son of Mien Jonkers. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
 • Het adres van onze website is www.elshoutsakkoordje.nl 
 • Wij zijn aangesloten bij BVSL (Bond voor Smart & Levensliederen www.bvsl.nl ) 
 • Voor afspraken van optredens, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

    Deze statuten kunnen door het bestuur ten alle tijden gewijzigd worden.